اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM

سایکوسنج
مصاحبه بالینی
  • اصول مصاحبه بالینی خلاصه طرح بندی و شیوه درمانی اولین جزء مصاحبه ایجاد رابطه است
  • دارای شش مرحله می باشد: سعی کنید بیمار و خود را در شرایط راحت و آسوده ای قرار دهید.
  • رنج و ناراحتی بیمار را بیابید و نسبت به آن واکنش شفقت آمیزی نشان دهید.
  • بینش بیمار را ارزیابی کنید و سعی کنید همراه بیمارباشید. توانایی و کفایت خود را نشان دهید.
  • نقش هدایت کننده را در مصاحبه اعمال کنید.
  • در محیط درمانی نقشها را متعادل کنید.

برای شروع مصاحبه از یک محاوره ی ساده استفاده کنید.

ابتدا خود را معرفی کنید و از او نام و تلفظ خاص نام او را بپرسید.( اصول مصاحبه بالینی خلاصه طرح بندی و شیوه درمانی )

اولین هدف شما این است که اندکی بیمار را بشناسید و بتوانید رابطه برقرار کنید، نه اینکه فورا بیماری را تشخیص دهید.

سعی کنید با زبان بیمار با او صحبت کنید.

وجه بیمارگونه ی فرد را مجزا کنید

اهداف درمانی را مشخص کنید

  با توجه به سطح بینش بیمار، دو هدف عمده را مشخص کنید:

هدفی که با بیمار راجع به آن صحبت میکنید.

هدف درمانی که براساس ماهیت بیماری او مشخص می شود که به عنوان یک راز حرفه ای نزد خود نگه می دارید. 

دورنمایی از بیماری به دست دهید. معلومات و اطلاعات خود را نشان دهید.به شک و تردیدهای بیمار بپردازید.او را نسبت به آینده امیدوار کنید.

نقشهای مصاحبه گر

شنونده ی همدل

تخصص

اقتدار

سایکوسنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *