مصاحبه انگیزشی

مصاحبه انگیزشی از عمل تا کاربرد

https://psychosanj.ir/

مصاحبه انگیزشی آموزش و راهکار ها( مصاحبه انگیزشی) سایکوسنج روشی برای افزایش انگیزش درونی برای تغییر از  طریق کشف و حل  دوگانگی عاطفی است. انسان ها به دلیل دودلی خود به مصرف مواد ادامه میدهند. برطرف کردن دودلی به نفع تغییر، جزئی اساسی از مصاحبه‌ انگیزشی است مصاحبه انگیزشی آموزش و راهکار ها( مصاحبه انگیزشی) سایکوسنج

مصاحبه انگیزشی یک شیوه درمانی برای تعامل با سؤمصرف کننده مواد است تا به آنها در حل مسائل مربوط به دودلی کمک کند درست است که مسئولیت تغییر بر عهده مراجع است ولی این مسئولیت از طریق یک شراکت درمانی با درمانگر تقسیم خواهد شد

دودلی: در مورد چیزی دو حس متفاوت داشتن.

برخی از مراجعان هرگز فرصتی برای بررسی آشفتیگی ها و تناقضها به ویژه عناصر شخصی تضادهای خود نداشتند.

به طور مثال< اگر دست از سیگار کشیدن بردارم، احساس بهتری پیدا می کنم اما ممکن است با افزایش وزن احساس بد و زننده ای در من ایجاد شود>


سایکوسنج

اصول مصاحبه انگیزشی

ابراز همدلی با مراجع ایجاد تضاد در مراجع

اجتناب از بحث و پرهیز از مواجهه مستقیم

دور زدن مقاومتحمایت خودکارآمدی مراجع

اظهارات خود انگیزشی

سایکوسنج

اصل 2:

ایجاد ناهماهنگی و مغایرت هدف های مهم مراجع را مشخص سازید در ذهن مراجع، ناهماهنگی و مغایرتی بین رفتار فعلی و اهداف او، ایجاد کرده و آن را تقویت کنید. عواقب، یا عواقب احتمالی رفتارهای فعلی مراجع را بررسی کنید.

سایکوسنج

اصل چهارم: حمایت از خودکارآمدی

باور به توانایی تغییر (خودکارآمدی)، انگیزه ساز مهمی است.

مراجع، مسئول انتخاب و اجرای تغییر فردی است.

امید داشتن به درمان را از این طریق ایجاد کردن

از فن سوالات استثنا یاب  استفاده می کنیم

سایکوسنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *