آزمون کامل و تفسیر حافظه وکسلر

آزمون حافظه وکسلر

وکسلر اندازه گیری هوش و حافظه کودکان را عاملی موثر در پیش بینی رفتارهای آینده کودکان می داند . همچینن به نظر وی اجرای مقیاسهای مختلف هوشی می تواند بسیاری از متغیرها مانند میزان پیشرفت تحصیلی و میزان موفقیت شغلی آزمودنیها را تا حدودی پیش بینی نماید. از سوی دیگر به نظر وکلسر اجرای مقیاسهای هوشی می تواند در باره نقاط قوت و ضعف شناختی آزمودنی اطلاعات با ارزشی را ارایه دهد. نکته ی مهمی که وکسلر بر روی آن تاکید می کند آن است که با اجرای مقیاسهای هوشی می توان عملکردهای آزمودنی را در حوزه های مختلف سنجید و آنهارا با عملکردهای همسالانش مقایسه نمود. همچینن به نظر وکسلر در موقع اجرای آزمون ، آزمون کننده این فرصت را بدست می آورد که در مورد روش های شخصی و منحصر بفرد آزمودنیها اطلاعات جامعی را بدست آورد و درنهایت وکسلر اعتقاد دارد  در هنگام اجرای مقیاس های هوشی آزمونگر می تواند در مورد ویژگیهای شخصی آزمودنی مانند میزان عزت نفس ، میزان اضطراب و میزان مهارتهای اجتماعی وی اطلاعات جامعی را بدست آورد.

مقیاس های هوشی وکسلر از نظر ملاک های لازم برای روان سنجی در وضعیت خوبی قرار دارند و این مقیاس ها از استاندارد بودن ، اعتبار و روایی بالایی برخوردار هستند. بر طبق برآوردهایی که در زمینه ی میزان پایایی و میزان اعتبار آزمونهای فرعی  مقیاسهای هوشی وکسلر انجام گرفته میزان ضریب پایایی این مقیاسها در آزمونهای کلامی از هفتاد و هفت صدم درصد تا هشتاد و هفت صدم درصد و در آزمونهای عملی بین شصت و نه صدم درصد تا هشتاد و نه صدم درصد متغیر است. همچینن میزان ضریب پایایی باز آزمایی در فاصله ی زمانی ۲۳ روزه برای مقیاس های کلامی و عملی به ترتیب از نود و چهار صدم درصد تا  هشتاد و هفت صدم درصد متغیر است.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 17 صفحه

70,000 ریال – خرید