آزمون های پرتیوس

آزمون مازهای پورتئوس

آزمون مازهای پورتئوس یک آزمون هوشی غیر کلامی است. در این آزمون، فرد باید کار را با مازهای ساده شروع کند و در گام های بعدی مازهای پیچیده تری را تکمیل نماید. برای تکمیل هریک از مازها آزمودنی باید راه ورودی تا خروجی ماز را با مداد رسم کند. دستورالعمل آزمون مازهای پورتئوس:

1- آزمایش کودکان کوچکتر از 6 سال با ماز 3 سالگی شروع می شود.

2- آزمایش کودکان 6 سال یا بزرگتر، جز درمواردی که احتمالا نقص عقلی وجود داردبا ماز 5 سالگی شروع می شود.

3-  در مورد کودکان 6 سال یا بزرگتر، ترسو یا کمرو یا افراد روستائی یا درهر موردی که فهم زبان دستورالعمل آزمون برای آزمودنی مشکل باشد می توان از مازهای 5 و6 سالگی برای تمرین آزمودنیها استفاده کرد.

4 – در ماز7 سالگی کسی که جز آزماینده وآزمودنی نباید در اطاق آزمایش باشد  اما در موارد بسیار نادر مثلادرآزمایش بزرگسالان وکودکانی که بیش از حد کمرو یا مضطرب یا پریشان  هستند میتوان به یکی از والدین یا دوستان آزمودنی اجازه داد که تا پایان، ،آزمایش در اطاق بماند به شرط اینکه در جایی در اطاق بنشیند که نتواند حرکات آمودنی را در موقع آزمایش مشاهده کند. این فبیل افراد در جریان آزمایش باید صحبت یا اظهار نظر ننمایند.

5 – آزماینده از همان آغاز آزمایش برگ نمره گذاری را کنار دست خود قرار می دهد ونتیجه کوشش را در ستون f  یا p یا ملاحظات وارد می کند تا بتواند در مواقع لازم آزمایش را تکرار یا قطع نماید.

6- آزماینده قبل از شروع آزمایش باید کوشش کند که بین او و آزمودنی رابطه مناسبی برقرار شود. این امر مخصوصا در مواردی مهم است که آزماینده شخص ناشناسی است یا سمت معلمی نسبت به آزمودنی دارد ویا نسبت به آزمودنی کاملا غریبه است.

7- در مواقعی که آزمودنی با مداد آشنائی ندارد آزمون مازهای پورتئوس اجرا نمی گردد.

الف- آزماینده مشخصات آزمودنی را برگ نمره گذاری ثبت می کند، مازها باید طوری به آزمودنی ارائه شود که شماره آنها مقابل آزمودنی قرار بگیرد.

ب- در تمام طول آزمایش آزمودنی باید مطابق دستور رفتارکند واز اظهار نظر اضافی خود داری نماید.

ج- آزماینده در حالیکه مقابل آزمودنی نشسته است با رعایت بند ( ب ) بالا باید برگه ما زرا طوری با دست خود نگه دارد که برگ مزبور به هنگام کشیدن  خطوط از طرف آزمودنی حرکت نکند.

د- آزماینده پس از هرکوشش بلافاصله باید نتیجه را درستونهای p ( موفق ) یا f  ( ناموفق ) برگ نمره گذاری با گذاشتن علامت (Ð ) در مقابل ماز وکوشش مربوط مشخص کند.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 8 صفحه

60,000 ریال – خرید