دانلود آزمون های عملیات عینی(ساختهای عینی طبقه بندی ، روابط و عدد)

آزمون های عملیات عینی(ساختهای عینی طبقه بندی ، روابط و عدد)

دانلود آزمون های عملیات عینی(ساختهای عینی طبقه بندی ، روابط و عدد) ساختهای منطقی که اینک مورد بررسی قرارمی دهیم تشکیل دهندۀ عمومی ترین اشکال عملیاتی هستند که در نگهداریهای ذهنی به کار می افتند .”پیاژه” همواره تکرار کرده است که عملیات دنبالۀ عمل اند ودر نتیجه نباید به جستجوی مبانی آنها در زبان ، درمحیط اجتماعی ، در یادگیری یا در ادراک پرداخت .

علمیات بر اساس تحولی که به طوری شگفت انگیز پیوسته است ، به تعدادی اعمال ابتدایی (انباشته کردن ، تفکیک کردن ، به صورت خطی قراردادن و جز آن ) وابسته اند. و در وهلۀ دوم ، با نظم جویی های بیش از پیش پیچیده ای که درونی کردن و تعمیم آنها را فراهم وتضمین می کنند ، در ارتباط اند.

اما ، تدارک یا فراهم شدن ( یا دوباره فرهم شدن ) ساخت اعمال ابتدایی در سطح تجسمی از مرحلۀ هوش رمزی یا پیش عملیاتی آغازمی شود . و بدین دلیل است که نیمدورۀ نخست را نیمدورۀ تهیه می نامند .

دستور اجرا(دانلود آزمون های عملیات عینی(ساختهای عینی طبقه بندی ، روابط و عدد))

سؤال یک : “توی این دسته گل میخکها بیشترند یا گلها “؟

پس از پاسخ کودک ، از او پرسیده می شود :

  • از کجا می دانی؟
  • بیشتر از چی؟ اگرکودک جواب بدهد “بنفشه ها “، از او می خواهیم که سؤالی را که مطرح کرده بودیم ، تکرار کند ، و در صورت اشتباه ، سؤال را تکرار می کنیم.

سؤال دو : “دو تا دختر می خواهند دسته گل درست کنند . یکی از اونها یک دسته گل با میخکها درست می کنه و اون وقت میخکها را به من می ده .دختر دیگه ، دسته گلشو با گلها درست می کنه . کدوم دسته گل بزرگتر می شه ؟”

و…………..

 

الف: عملیات طبقه بندی

عملیات طبقه بندی، اشیاء را بر اساس هم ارزی آنها گروه بندی می کنند . درواقع طبقه بندی کردن عبارت ازگروه بندی اشیاء بر اساس ملاکهای مشترک است

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 44 صفحه

 

115,000 ریال – خرید