(ارزیابی اولیه، صورت بندی و طرح درمانی)

ارزیابی اولیه، صورت بندی موردی شناختی- رفتاری و طرح درمانی

 

  • ارزیابی اولیه صورت بندی و طرح درمانی  دارای محتویات ویژه برای یک مورد بالینی برای سنجش می باشد (افکاری به ذهنم می آید که نمی توانم جلوی آنها را بگیرم، دائماً این فکر در ذهنم است که نکند برای مادرم اتفاقی رخ دهد، به محض اینکه می خواهم به دانشگاه بروم این افکارم شدت پیدا می کنند به طوری که گاهی اوقات از رفتن به کلاس درس امتناع می کنم.
  • گاهی اوقات دچار یک سری حملاتی می شوم که احساس می کنم دچار حملۀ قلبی شده ام به طوری که هیچ کاری از دست برنمی آید و گاهاً فکر می کنم در همین لحظه خواهم مرد. وقتی این افکار در ذهنم می آیند و در مواقعی که تنها در خانه یا بیرون هستم، این حملات را بیشتر احساس می کنم.(ارزیابی اولیه صورت بندی و طرح درمانی)
  • دائماً به رشته ای که انتخاب کرده ام شک و تردید دارم، پیش خودم می گویم آیا انتخاب من درست بوده است یا خیر؟ بارها می خواستم انصراف دهم ولی به اصرار مادرم این کار را انجام نداده ام. یکی از دغدغه های فکری ام این رشته ام است.

 

  • تشخیص
  • محور یک: اختلال وسواسی- اجباری (OCD) و اختلال پانیک
  • محور دو: ———
  • محور سه: ——–
  • محور چهار: طلاق پدر و مادر
  • محور پنج: 55

در 4 فایل ورد دز مجموع 25 صفحه گزارش بالینی 

120,000 ریال – خرید