تفسیر نمره گذاری و اجرا یک نمونه واقعی از آزمون-scl-90 شماره 2

(تفسیر نمره گذاری و اجرا یک نمونه واقعی از آزمون-scl-90) این آزمون یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی  در ایالات متحده آزمون SCL90  است این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .

این آزمون توسط دارگوئیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید در ایران میرزایی 1359 مطالعه ای برای هنجار یابی آن انجام داده است .

هریک از  سئوالات آزمون از یک طیف 5 درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر – هیچ – تا چهار – به شدت  می باشد تشکیل شده است سوالات آزمون 9 بعد مختلف را در بر می گیرد.

مدت زمان لازم برای اجراحدود 12 الی 15 دقیقه بوده ولی افراد جدی ممکن است آن را در 30 دقیقه و یا بیشتر تکمیل  نمایند .آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرارمی دهد و این زمانی است که فرد برای جواب دادن به آزمون زمان رجوع می کند . بدیهی است در مورد بیماران سایکوتیک ، افراد دچار ضایعات عضوی  مغز و عقب مانده های ذهنی این آزمون معتبر نخواهد بود. اولین مرحله در نمره گذاری این آزمون انتقال 90 سؤال به فرم مخصوص پاسخ ها است .

90 ماده این ازمون 9 بعد  مختلف شکایات جسمانی ، وسواس و اجبار ، حساسیت در روابط متقابل ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، ترس مرضی ، افکار پارانوئیدی و روان پریشی را در بر می گیرد.نمره گذاری وتفسیر ازمون بر اساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرضی ، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی بدست می آید.

این فایل (تفسیر نمره گذاری و اجرا یک نمونه واقعی از آزمون-scl-90) برای دانلود شامل موارد زیر است:

تعداد صفخات به صورت ورد و در 4 قسمت جداگانه برای گزارش دهی آسان(7 صفحه فشرده)

پاسخنامه، شرح حال، تفسیر و شیوه گزارش دهی

این فایل بروز ترین شیوه گزارش دهی را رعایت نموده است.

110,000 ریال – خرید