آزمون آمادگی تحصیلی

راهنمای آمادگی تحصیلی متروپالیتن

«هدف و ماهیت آزمون»

پیشرفت دانش آموزان در کلاس های ابتدایی تا حدود زیادی منوط به آمادگی آنان برای یادگیری و تدارکاتی است که مدارس برای میزان این آمادگی فراهم می سازند . مهمترین عواملی که به آمادگی دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه کمک می نمایند عبارتند از استعداد و پیشرفتهای زبان شناختی ، ادراک دیداری و شنیداری ، هماهنگی عضلانی و مهارت های حرکتی ، آشنایی با اعداد و توانایی اجرای دستورات و دقت و توجه در کارهای گروهی . مراحل پیشرفت شاگردان در این مهارت ها به عوامل متعددی بستگی دارد ، از قبیل هوش ، زمینۀ خانوادگی ، سلامت و وضعیت جسمانی ، میزان بلوغ هیجانی ، سازگاری اجتماعی و زمینۀ کلی تجربه هایی که دانش آموز اندوخته است.

آزمون آمادگی متروپالیتن  برای ارزیابی تکامل این مهارت ها وتوانائی ها و سنجش میزان آمادگی دانش آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می روند . این آزمون برای نوآموزانی که در انتهای دوران پیش دبستانی و ابتدای ورود به دبستان قرار دارند تدوین شده است و زمینه ای سریع ، راحت و قابل اطمینان برای طبقه بندی اولیه دانش آموزان فراهم می آورد که با استفاده از آن معلمان می توانند تعلیمات خود را به شکل مؤثرتری در اختیار نوآموزان قرار دهند. آزمون متروپالیتن به منظور سنجش کار آیی برنامه های مهد کودک تدوین نشده است اما کاملاً منطقی است که یک مهد کودک خوب می تواند در پرورش برخی از توانائی هایی که در این آزمون از آنها صحبت می شود سهم بسزایی داشته باشد.

آزمون آمادگی متروپالیتن دارای شش خرده آزمون است که در زیر به آنها نمونه ای از آنها اشاره می شود :

 

  • خرده آزمون 1- معنای کلمات

این خرده آزمون دارای16 سؤال تصویری است و هر سؤال شامل سه تصویر است. آزمونگر گر یکی از تصویر ها را نام می برد و آزمودنی از میان سه تصویر، تصویر مورد نظر را انتخاب می کند .

 

 

  • خرده آزمون 2- دریافت شنیداری

این خرده آزمون دارای16 سؤال تصویری است و هر سؤال  شامل سه تصویر است . در اینجا توانایی درک عبارت و جملات به جای کلمات مورد آزمایش قرار می گیرد. آزمون گر دربارۀ یکی از تصویر ها به اختصار توضیح می دهد و آزمودنی تصویر توصیف شده را انتخاب می کند .

پرسشنامه، این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: باز پاسخ

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 42 صفحه

 

 

 

120,000 ریال – خرید