راهنمای رغبت سنج تحصیلی – شغلی

راهنمای رغبت سنج تحصیلی – شغلی

پرسشنامه آموزشی، روانشناسی آزمون روانشناختی

راهنمای رغبت سنج تحصیلی – شغلی به عنوان راهنمایی جامع در زمینه تحصیلی و شغلی

مشاور گرامی

با توجه به نظر خواهی از تعدادی از مشاوران در سال گذشته تغییراتی ضروری در محتوا و شکل «تست تجسس خود – رهبری» داده شده است . در آزمون جدید که رغبت سنج تحصیلی – شغلی نام دارد ، پس از اجرای آزمایشی در برخی از مناطق تهران و نتایج حاصل از آن ، بخش «تصورات دربارۀ مشاغل مورد علاقه» و«شغل یاب» حذف شده است. بنابر این اجرای آزمون از بخش فعالیت ها شروع می شود وبه ترتیب بخش تجربه ها، بخش مشاغل وبخش خود سنجیها تکمیل می گردد راهنمای رغبت سنج تحصیلی – شغلی دارای چداول گوناگونی است که دارای راهنمای کاربردی در متن است

درهیچ یک از بخشها ، بر خلاف فرم قبلی نیازی به رسم نمودار نیست. هدف اصلی از پاسخگویی به آزمون پیدا کردن زمینه های رغبت دانش آموز و به تبع آن هدایت تحصیلی اوست. در صورت امکان ، بهتر است این پرسشنامه بعد از گذراندن واحد درسی برنامه ریزی تحصیلی- شغلی و کسب اطلاعات لازم در مورد مشاغل به مرحله اجرا در آید

با تغییرات جزیی از پرسشنامه کتاب حرفه مناسب شما چیست ؟ نوشته جان ال. هالند، ترجمه دکتر سیمین حسینیان و دکتر سیده منور یزدی

مشاور گرامی توجه نمایید کلیه اطلاعات حاصل از آزمون محرمانه بوده و فقط جهت هدایت تحصیلی دانش آموز مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد صفحات:11

روایی و پایایی:دارد

نوع فایل:pdf

90,000 ریال – خرید