دانلود مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال(زیگمون و اسنایت، 1983) %%sep%% %%sitename%%

مقیاس اضطراب وافسردگی هاسپیتال

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط  زیگمون و اسنایت(1983) طراحی شده است.

این سیاهۀ گزینشی(دانلود مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال) چهار مادهای برای سنجش تغییرات خلقی ، بویژه حالات اضطراب و افسردگی ، طراحی شده است . دراین مقیاس هفت پرسش در ارتباط با نشانه های اضطراب ( پرسش های 12،9،8،5،4،1 و 13) و هفت پرسش پیرامون نشانه های افسردگی ( پرسش های 11،10،7،6،3،2 و14) وجود دارد. این پرسشنامه برمبنای یک مقیاس چهار نمرهای (2،1،0و3) نمره گذاری می شود . (دانلود مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال) مؤلفان نمره11 را به عنوان نقطه برش پیشنهاد می کنندکه نمره های بالاتر از آن ازاهمیت بالینی برخوردارند .نمره های بالا در مقیاس افسردگی بیانگر آن است که غیر از شیوه های مقابله با اضطراب ، روش های درمانی دیگری نیز بایددر نظرگرفته شوند. اضطراب برای افراد گوناگون به صورتهای گوناگونی احساس می­شود و شدت آن می­تواند متفاوت باشد. اضطراب ملایم می­تواند بصورت نگرانی، بی قراری یا احساسی غیر واقعی مانند بودن در “یک حباب” جلوه کند. اضطراب شدید می­تواند در بدن بیشتر احساس شود. در آن حالت می­تواند بصورت دشواری در تنفس، فشار به روی سینه و یا تپش قلب احساس شود. اگر اضطراب بطور ناگهانی ظاهر شود بدون اینکه شما آماده باشید، به آن اضطراب ناشی از هراس آنی می­گویند و آنچه که هنگام اضطراب ناشی از هراس آنی اتفاق می­افتد حمله ناشی از هراس خوانده می­شود وقتی دچار اضطراب می­شویم اغلب فکر می­کنیم “این اضطراب تمام شدنی نیست” یا “دارم دیوانه می­شوم”. وقتی چنین احساس­هایی بشما دست داد به یاد بیاورید که هیچ کدامشان درست نیست! اضطراب همواره پس از مدت کوتاهی برطرف می­شود و خطرناک نیست ولو اینکه شما در آن لحظه واقعا معتقد باشید که خیلی هم خطرنا است.

 این پرسشنامه(مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 14

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون
تعداد صفحات: 4 صفحه

 

 

50,000 ریال – خرید