راتر کنترل درونی و بیرونی

مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر

این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است ودارای 29 ماده است که هرماده دارای یک جفت سؤال ( الف و ب ) می باشد. از آزمودنی خواسته می شود بین هر جفت سؤال یک ماده یکی را انتخاب بزند . واضح است این انتخاب براساس اعتمادعمیق و روشن آزمودنی خواهید بود.

راتر 23  ماده از مواداین پرسشنامه رابا هدف مشخص ، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و6 ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال می کند که این ماده های خنثی ، ساختار وبعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد. سؤالهای 24،19،14،8،1و 28 سؤالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی وهدف آزمون
منحرف می سازد.نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل ازتعدادضربدرهایی است که آزمودنی در مقابل سؤالات مشخص کرده است. در روانشناسی شخصیت، کانون کنترل آن است که افراد کنترل رویدادهای زندگی و نتایج آن را بوسیله خودشان باور داشته باشند یا در مقابل آن هارا به نیروهای خارجی فراتر از کنترل خود نسبت دهند. پیدایش این مفهوم توسط جولیان بوت روتر در سال ۱۹۵۴ انجام گرفت و از آن زمان به بعد تبدیل به یکی از جنبه‌های مطالعات شخصیتی شده‌است. کانون کنترل می‌تواند درونی (باور به اینکه زندگی فرد می‌تواند بوسیله خودش کنترل شود) یا بیرونی (باور مبتنی بر کنترل زندگی توسط عوامل بیرونی از قبیل شانس، سرنوشت، اعمال دیگران که خارج از محدوده کنترل خود فرد است) باشد. افراد با کانون کنترل درونی، رویدادهای زندگی را عمدتاً ناشی از اقدامات فردی خود می‌دانند. بطور مثال: در هنگام دریافت نتایج امتحان، افرادی که دارای کانون کنترل درونی هستند تمایل دارند خود و توانایی‌های خود را مورد ستایش یا سرزنش قرار دهند و در مقابل افراد با کانون کنترل بیرونی، عوامل بیرونی همچون سطح دشواری امتحان یا معلم را سرزنش یا تحسین می‌کنند. نظریه کانون کنترل، زمینه را برای تحقیقات بیشتر در زمینه‌های گوناگون روانشناسی ایجاد کرد. این ساختار شخصیت در زمینه‌های گوناگونی همچون روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی بالینی و روان‌شناسی تربیتی کاربرد دارد. در ادامه این بحث مطرح می‌شود که در کاربرد عملی کدام یک از دونوع کانون کنترل (درونی و بیرونی) مفیدتر خواهد بود. در سال ۱۹۶۶ روتر مقاله ای در (Monographs of Psychology) منتشر کرد که در طی یک دهه تحقیق (توسط روتر و دانش آموزانش) خلاصه شده بود. پیش از آن تلاش‌هایی از سوی آلفرد آدلر برای تشریح چنین مفهومی صورت گرفته بود اما زمینه اصلی پرداختن به آن در کار روتر و شاگردانش انجام گرفت.

، این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 21 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 8 صفحه

 

50,000 ریال – خرید