خصوصیات رفتاری اخلاقی و مزاجی

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

(پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث) وودورث یکی  از محققانی است که در مورد شخصیت و خصوصیات اخلاقی و درجه بندی افراد از نظر استعدادها مطالعات زیادی انجام داده است . ازجمله کارهای او پرسشنامه ای است که برای سنین دوازده تا شانزده سالگی تنظیم کرده است ، البته با احتیاط می توان این تست را روی کودکان 10 تا 12 و 16 تا 18 ساله نیز اجرا کرد .

 

این آزمون هشت خصوصیات مختلف به شرح زیر را ارزیابی می کند.

 

  • هیجان پذیری : فرد به محرکات عکس العمل شدید نشان می دهد .
  • حالت سایکاستنی و وسواس : فرد در تصمیم گیریها مردد و سست است و ترس دارد.
  • گوشه گیری : فرد از جامعه و اطرافیان دوری می گزیند و تنهایی را ترجیح می دهد.
  • حالت پارانوئیدی : سوء ظن و بدبینی داشتن و احساس آزار و اذیت از طرف دیگران.
  • افسردگی : بریدن از اطرافیان و احساس بیماریهای شدید و گاهی گریه کردن و شرح افسردگی
  • پرخاشگری : فرد کنترل ندارد و در مقابل حالت های هیجانی مقاومت نمی کند .
  • بی قراری : فرد در یک مکان مشخصی نمی تواند بماند و دائماً دلشوره دارد.
  • تمایلات ضد اجتماعی : مخالفت و ستیز با قوانین ومقررات اجتماعی و عدم قبول آنها .

 

طرز  اجرا  و نمره دادن

این پرسشنامه از هفتاد و شش سؤال تشکیل شده است و بعضی از سؤالات بیش از یک حالت را می سنجد در نمره گذاری به هر سؤال با توجه  به جوابی که داده است یک نمره داده می شود . اگر آزمودنی با سواد باشد پرسشنامه را در اختیار او قرار می دهیم و از او می خواهیم که سؤالات را مطالعه کند اگر پرسشی با حالات و موقعیت او مطابقت دارد در پاسخنامه جلوی شماره همان سؤال در خانۀ “بلی ” ضربدر بزند و در غیر این صورت در خانه “خیر ” علامت ضربدر بزند. در مورد بی سوادان ، پرسشنامه برای آنان خوانده می شود و پاسخنامه توسط آزمونگر علامت زده
می شود.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 76 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 10 صفحه

 

 

80,000 ریال – خرید