پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان

پرسشنامه درون گرایی و برونگرایی ویژه مردان

(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان) سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمدۀ روانشناسان عصر حاضر است . فردی که می خواهد رفتار انسانی را در هر سطحی از آن ،مطالعه نماید،با این حقیقت روبروست که گرچه تفاوت فیزیکی انسانها بسیار است اما تفاوت شخصیتی آنان که اهمیت بیشتری دارد ، فریبنده تر است . خصوصیات فیزیکی انسانها تقریباً با گذشت زمان و گاه معلولیتهای جسمی تغییر می یابند اما جوهر شخصیت آدمی ، روان و سیال است .ممکن است انسان در یک لحظه رام و سربراه باشد و لحظه ای دیگر مانند حیوانی خشمگین و عصبانی . شاید زمانی صادق و بی ریا باشد و زمانی دیگر فریب کار و حیله گر . گاهی پر حرارت و تند، ناگهان بی تفاوت و سرد.زمانی محتاط و دست به عصا و زمانی دیگربی فکر و  سر به هوا . حتی افراد در بیان حالات متغیر و دگرگون  خود ، کلمات و جملاتی به کار می برند که چندان گویا نیست . تعجب آور نیست که علی رغم توجه دیرینۀ انسان به خلق و خو و احوال خویش ، به تازگی موفق به ارایه روشی برای سنجش و تعریف آن شده است. پیشرفت های مقدماتی در زمینۀ علم روانشناسی مدرن ، حاصل  تلاشها و بینشهای روانکاوان اولیه است.

کارل گوستاویونگ یکی از اولین کسانی بود که تشخیص داد انسان نیروی شخصیت یا انرژی روانی خود را متوجه جهان بیرون یا درون خود می کند .وی معتقد بود تشخیص دقیق ویژگیهای شخصیت درون نگر و بیرون نگر تقریباً دشوار است اما و این ویژگیها را درونگرایی و بیرون گرایی نامید. شخصیتهای درونگرا و برونگرا به یکی از مفیدترین ابزار روان سنجی تبدیل شده اند و با وجود اینکه ایده های اولیۀ یونگ اصلاح گردیده و آزمونها پیچیده تر شده اند ، لیکن ابعاد شخصیتی درونگرا یی و برونگرایی پایدار مانده و با گذشت زمان استحکام یافته است.کم و بیش همه ما می دانیم کدامیک از دوستان و همکارانمان برونگرا هستند و تا حدودی نیز از وضعیت خودمان اطلاع داریم

، این پرسشنامه(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: باز پاسخ

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 9 صفحه سوالات 11 صفحه تفسیر

 

60,000 ریال – خرید