پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب) دانلود با لینک مستقیم(سازگاری ازدواج)

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)، در کانون روانشناسی سازگاری عبارت از تفکر فرد دربارۀ خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است . فرد باید نظراتی دربارۀ خود داشته باشد قبل  از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد استعدادهایش معنای زیادی برای او داشته باشد. ایزلی (1958) در رفتار انسان معمای عمده ای را می بینید.او می گوید ” انسان ” شکل دهنده اشیاست نه قربانی آنها.

هر یک از مامی تواند بریادگیری خود تأثیر بگذارد و در ساختار رشد خود به عنوان یک موجود مؤثر عامل فعالی باشد . ماهیت روابط شخصی که در زندگی انسان جریان دارد در آنچه که راجع بر انسان بودن می آموزد عامل مهمی است.

روانشناسان ومربیان مدتهاست که از این موضوع آگاهی دارند که عوامل مؤثر باید در ارتباط با سن فرد عمل کنند . اگر کسی قرار است به نوزادان کمک کند باید بر پدر و مادر تأثیر بگذارد . اگر والدین قرار است تجارب و الگوهایی فراهم آورند که به “بیماریهای عدم وابستگی” نینجامد ، باید بر روابط خود توجه داشته باشند . چون نمی توان چیزی را یاد داد که قابل نمایش از راه عمل نباشد.

همۀ ما نمی توانیم خلاق باشیم اما می توانیم بیاموزیم که مؤثر تر و فعال تر از وضع موجود باشیم. انسان می تواند بسیاری از نگرش ها را بیاموزد که باعث  می شوند احساس رغبت یا عدم رغبت کند. او می تواند بیاموزد نسبت به زندگی پرشور و حرارت باشد یا بی تفاوت گردد. یعنی می توان راه نگریستن به اشیاء و نگرش ها یا مجموعه های ادراکی  را از ابتدای زندگی آموخت که به موقع خود بررفتار مؤثر خواهد بود.

برای دست اندر کاران رفتار انسان یادآوری مکرر این واقعیت بسیار با ارزش است که افراد بدون دلیل عمل نمی کنند . البته ممکن است آن که عمل می کند از الگوهای آموختۀ واکنش آگاهی نداشته باشد و نیازمند تذکر به وجود آنها حین انجام عمل داشته باشد. اگر قرار است کسی به بهترین صورت رفتار خود بفهمد و تنظیم کند باید از نیازهای خود و راههای عادی برآوردن آنها باخبر باشد. فلاسفه ای که گفتند «خودرابشناس»   یا «زندگی باز بینی نشده ارزش ندارد»باید چنین چیزی را در ذهن خود پرورده باشند . انسان همیشه طوری عمل کرده که محیط خویش را دستکاری و کنترل کند. در حالی که محیط به نوبۀ خود دلایلی برای رفتار او فراهم آورده است .در واقع انسان به این کار ادامه داده تا هر چه بیشتر از محیطی که در آن زندگی می کند ساخته و خودش باشد.

 این پرسشنامه(پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 10 سوال فرم الف 10 سوال فرم ب

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 4 صفحه  سوالات 14 صفحه تفسیر

 

150,000 ریال – خرید