پرسشنامه کامل بخشودگی پولارد و همکاران

پرسشنامه روانشناسی،شخصیت، خانواده سنجش و ارزیابی

پرسشنامه کامل بخشودگی پولارد و همکاران دارای روایی و پایایی قابل قبولی در پژوهش های روانشناسی دارد این مقیاس به منظور اندازه‌گیری «میزان گذشت و بخشش» در خانواده‌ها بر اساس گزارش یکی از اعضاء خانواده تدوین شده است. هر فردی یا خانواده‌ای بی‌نظیر و متفاوت با فرد یا خانواده دیگر است. بنابراین هیچگونه پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد که پژوهشگران می توانند پرسشنامه کامل بخشودگی پولارد و همکاران را برای ارزیابی سطح بخشودگی خانواده به کار ببرند. پژوهشگران بخشودگی را به عنوان یک سازه در روان شناسی خانواده متمایز می سازد در واقع بخشودگی این  امکان را فراهم می کند که پس از تهدیدها، دوباره صمیمت ایجاد گردد و روابط به صورت پایدار و درازمدت باقی بماند . عدم بخشودگی مشکلات بسیاری را در زمینه های مختلف سلامت روان و عواطف ایجاد می کند و آسیب پذیری روانی را افزایش می دهد نتایج تحقیقات انجام شده هم نشان می دهد که افزایش بخشودگی باعث کاهش علایم افسردگی، کینه و افزایش میزان رضایت از زندگی، سازگاری، شادکامی، عاطفه مثبت، حل تعارضات و در نهایت سلامت خانواده را تامین می کندتحقیقات نشان داده­اند در خانواده­هایی که ارتباط میان اعضا و تعاملات داخل خانواده بر اساس نزدیکی و صمیمیت و تفاهم بین افراد استوار است همه اعضا نسبتا علیه فشارهای زندگی مقاوم و مصون هستند. طلاق به ندرت ناگهانی است و معمولا تدریجی و به سختی از یک پدیده ی ناگوار یا حتی چند ضربه ی ناراحت کننده ناشی می شود (نعیم، 1387). در واقع انباشته شدن سرخوردگی ها و تنش های زندگی روزمره، سبب بوجود آمدن مشکلات شناختی و هیجانی و فرسایش می شودکه می تواند جنبه های روانشناختی زوجین را تحت تاًثیر قرار دهد

ویژگی این پرسشنامه:

فایل ورد قابل ویرایش برای مقالات و پایان نامه

تعداد صفحات 4 صفحه

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه کامل و دو بخشی 40 سوالی

60,000 ریال – خرید