استفاده ار وقت و بهینه استفاده کردن از زمان

پرسشنامۀ استفاده بهینه از وقت

 

آیا زمان به نفع شما کار می کند؟

 

” اگر  می خواهید کاری درست و سریع انجام گیرد ، آن را به فردی پرکار بسپارید”. این یک ضرب المثل قدیمی است که حقایق فراوانی در خود نهفته دارد . اما چگونه چنین چیزی
ممکن است ؟

یک فرد پر کار ، فردی است که همیشه سرش شلوغ است و انسان تصور می کند او آخرین فردی است که بتواند برای انجام کاری دیگر ، وقت پیدا  کند . کلید درک این به اصطلاح معما از عبارت ” پیدا کردن وقت ” میسر می شود .

افرادپر کار و موفق نیازی به پیدا کردن وقت ندارند ، آنان می دانند که از آن بهره مندند و صرفاً از آن بهره می گیرند . اما پر کاری داریم تا پر کاری . همۀ ما افرادی را می شناسیم که از فرط مشغله از نفس افتاده اند ، با شتاب از سویی به سوی دیگر می روند و ظاهراً هر گز هم به جایی نمی رسند . مشکل آنان این است که وقت کم می آورند و درک نمی کنند که اگر می دانستند چگونه از وقت خود استفاده کنند هرگز وقت کم نمی آوردند .

آیا شما می دانید چگونه از وقت خود استفاده کنید؟ چند ساعت از وقت خود را هدر می دهید و چند ساعت از آن مورد استفادۀ بهینۀ شما قرار می گیرد؟ آیا روزها برایتان بسیار کوتاه یا بس طولانی است؟ پرسشنامۀ زیر را با دقت پاسخ گوئید ، شاید نکات آموزنده ای دستگیرتان شود.

نمونه امتیازات کسب شده تفسیر
 

 

50-30

با این امتیاز پایین ، آزمودنی از جمله بردگان زمان است . زمان موجب نگرانی او می شود و شاید حتی تمام افکار آزمودنی را به خودش مشغول کند . آزمودنی به طور مرتب از زمان و گذر آن آگاه است اما با این وجود هیچ نمی داند چگونه از آن استفاده کند . واقعیت این است که زندگی آزمودنی به هیچ وجه سازمان ندارد یا لااقل سازمان درستی ندارد . متأسفانه افرادی مانند ایشان همیشه به دنبال “پیدا کردن وقت” برای نظم بخشیدن به زندگی خود هستند و از این رو همچنان بردۀ زمان باقی می مانند.

 

 این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 30 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 10 صفحه

 

 

100,000 ریال – خرید