پکیج و پروتکل درمانی ایماگوتراپی

پکیج درمانی ایماگوتراپی

پکیج آموزشی و درمانی ایماگو تراپی ؛ این رویکرد درمانی معتقد است که مراحل رشد در کودکی به خصوص روابط اولیه کودک با والدین بر روابط زناشویی آنها در دوران ازدواج تاًثیر می گذارد در نگاهی ویژه انتخاب همسر و روابط زناشویی تنها یک فرایند آگاهانه نیست، بلکه بخش مهمی از ناهشیار بوده و حاصل نیاز به کامل کردن مراحل ناتمام دوران کودکی و التیام زخم های عاطفی آن دوره است . در این روش زوجین می توانند با درک فرایند های ناهشیار در خود و همسرشان روش هایی را برای التیام زخم های کودکی و ایجاد رفتارهای سالم یاد گیری نمایند و در نهایت با تبدیل ازدواج و رابطه ناهشیار به ازدواج هشیار می توانند به عشق و صمیمیت مورد نیاز خود را به دست آورند هدف و غایت این رویکرد درمانی ایجاد محیطی شفا بخش یا فضای صمیمی است که هر همسر بتواند به ارضای نیارهای بر آورده نشده و احساسات مربوط به نادیده انگاری و بی ارزشی طرف مقابلش بپردازد به عبارتی دیگر  ایماگوتراپی به دنبال درمان و جایگزینی جنبه های تحول نایافته سلف در فرد است که در زوجین متقاضی طلاق این جنبه های تحول نایافته خود در دوران کودکی آسیب های روانشناختی فراوانی را بر زوجین ایجاد نموده است.در پژوهش ها ی صورت گرفته برنامه آموزشی فشرده ایماگو تراپی تغییرات مثبت و معنی داری در سازگاری زناشویی ایجاد می کند و این تغییرات در پیگیری های انجام شده پایدار و اثر بخش بوده است تحقیقات بنیادی که به منظور چگونگی اثربخشی در ارتباطات انسانی پرداخته بود به این نتایج رسیدند که درمان مبتنی بر ایماگوتراپی می تواند گفتگو های بین زوجین را ارتقاء دهد و فهم از خود و فهم از همسران را افزایش دهد و در نهایت سبب افزایش اعتماد به نفس در زوجین شود

این مجموعه(پکیج آموزشی و درمانی ایماگو تراپی) دارای ویژگی های زیر است:

شامل 10 جلسه درمانی به صورت مجزا و درمانجو محور

شامل 36 صفحه ورد قابل ویرایش

جایگزین مناسب برای فصل دوم پایان نامه

ارایه شیوه درمانی به صورت خلاصه و مفید

110,000 ریال – خرید