پرسشنامه و راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو(راهنمای تشخیصی)

پرسشنامه و راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو

(پرسشنامه راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو) سنجیدن توان گرایش روان نژندی یا روان رنجورخویی به دلیل نقش های فشارآور در تعیین الگوی سازگاری عمومی یک فرد یا سلامت روانی او نقش بسزایی دارد ،البته اگر بتوان چنین مطلبی را بیان کرد . در جامعه ما ، تا زمانیکه رفتارهای نابهنجار کوچک قابل تحمل باشند نادیده گرفته می شوند و می توان آن را به دلیل آنی بودن یا به دلیلی که متضمن چیزی به استثناء شرایط درونی شخص باشد توجیه کرد . در واقع اوضاع و شرایط اجتماعی ما ، تمایل بی موردمان به نپذیرفتن واقعیت هایی که مخالف باورهای ما هستند ، هنوز هم اکثریت زیادی از مردم را وادار می کند تا اختلالات رفتاری را آنچنانکه اختلالات جسمانی را به طور طبیعی می پذیرند قبول نکنند ، به این دلیل تصور می شد ابزار اندازه گیری برای روان رنجور خویی که مستقیماًبه هیچ رفتار نابهنجاری اشاره نکند و بتواند بادامنه وسیعی توسط اشخاصی از مشاور مدرسه گرفته تا روان شناس بالینی مورد استفاده قرار گیرد ، خیلی ضروری باشد .

 

آزمونهایی که در مورد مقیاس روان نژندی تهیه شده اند بیشتر همراه با سایر آزمونها بودندو نتیجه معضل و وقت گیر هستند ، در این آزمونها پاسخها معمولا،به صورت “بلی- خیر” یا ” صحیح-غلط ” طبقه بندی شده اند. سن و کوندو[1] (1958 و 1959 ) نشان دادند که در صورت مطرح کردن سؤالاتی به طور مستقیم درباره پرخاشگری آزمودنیها تحت تأثیر شرایط فرهنگی – اجتماعی وانمود سازی می کنند ،لذا نتایج حاصل قابل اعتماد نیستند . در نتیجه پرسشنامه حاضر مرحله به مرحله جریان شکل گیری و رشد خود را سپری کرده بود وبعداً از طرف مولف تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو یا  KNPI    نامگذاری شد .

 این پرسشنامه(پرسشنامه راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 66 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 7 صفحه سوالات و 10 صفحه نمره دهی مجموع 17 صفحه

 

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

این پرسشنامه(پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر ” )جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پایایی برخوردار است . برای تشخیص آزمون مناسبی است . تنها مشکلی که این پرسشنامه داشت ، تصحیح و نمره گذاری آن بوده است که زمان زیادی را لازم داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تصحیح و نمره گذاری توسط کامپیوتر انجام می گیرد ، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پیدا کرده است .

امتیاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند ،روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود .

مقیاسهای مورد اندازه گیری و مفاهیم آنها

  • تمایلات روان نژندی[1] (N-B1). رتبه درصدی بالا در این مقیاس نشانگر عصبی بودن فرد و بی ثباتی او از نظر هیجانی می باشد .کسب رتبه درصدی پایین وجود تعادل هیجانی را نشان می دهد.
  • مقیاس درون گرایی – برون گرایی[2] (B2-S) . اخذ رتبه درصدی بالا تمایل به درون گرایی و رتبه درصدی کم تمایل به برون گرایی را نشان می دهد .
  • مقیاس اکتفا به خود[3] (B3-I) . افرادی که در این ویژگی رتبه درصدی بالا می آورند کمتر به همدلیها و تشویقهای دیگران توجه می کنند ، نظرات سایرین را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند که با خود باشند . برعکس آنهائیکه رتبه درصدی پائین کسب می کنند تنهایی را دوست ندارند و به تشویقهای دیگران اهمیت می دهند و غالباً به دنبال مشاوره هستند .
  • سلطه گری – سلطه پذیری[4] (B4-D) . رتبه درصدی بالا نشانگر سلطه گری و پائین تمایل به سلطه پذیری را نشان می دهد .
  • اعتماد به نفس [5](F1-C) . اخذ رتبه درصدی بالا نشانگر احساس خود کم بینی و داشتن تصور ناخوشایند از خود و خویشتن پنداری منفی می باشد و دریافت نمره کم ، سازگاری با محیط و اعتماد به نفس سالم را نشان می دهد
  • مقیاس اجتماعی بودن [6](F2-S) . کسب رتبه بالا تمایل به استقلال طلبی ، تنهایی و غیر اجتماعی بودن را نشان می دهد و رتبه کم نشانگر اجتماعی بودن و تمایل به زندگی گروهی است .

 

، این پرسشنامه(پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 125 سوال (پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “)

فایل پیوست: ورد(پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “)

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 17 صفحه

 

 

 

پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان

پرسشنامه درون گرایی و برونگرایی ویژه مردان

(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان) سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمدۀ روانشناسان عصر حاضر است . فردی که می خواهد رفتار انسانی را در هر سطحی از آن ،مطالعه نماید،با این حقیقت روبروست که گرچه تفاوت فیزیکی انسانها بسیار است اما تفاوت شخصیتی آنان که اهمیت بیشتری دارد ، فریبنده تر است . خصوصیات فیزیکی انسانها تقریباً با گذشت زمان و گاه معلولیتهای جسمی تغییر می یابند اما جوهر شخصیت آدمی ، روان و سیال است .ممکن است انسان در یک لحظه رام و سربراه باشد و لحظه ای دیگر مانند حیوانی خشمگین و عصبانی . شاید زمانی صادق و بی ریا باشد و زمانی دیگر فریب کار و حیله گر . گاهی پر حرارت و تند، ناگهان بی تفاوت و سرد.زمانی محتاط و دست به عصا و زمانی دیگربی فکر و  سر به هوا . حتی افراد در بیان حالات متغیر و دگرگون  خود ، کلمات و جملاتی به کار می برند که چندان گویا نیست . تعجب آور نیست که علی رغم توجه دیرینۀ انسان به خلق و خو و احوال خویش ، به تازگی موفق به ارایه روشی برای سنجش و تعریف آن شده است. پیشرفت های مقدماتی در زمینۀ علم روانشناسی مدرن ، حاصل  تلاشها و بینشهای روانکاوان اولیه است.

کارل گوستاویونگ یکی از اولین کسانی بود که تشخیص داد انسان نیروی شخصیت یا انرژی روانی خود را متوجه جهان بیرون یا درون خود می کند .وی معتقد بود تشخیص دقیق ویژگیهای شخصیت درون نگر و بیرون نگر تقریباً دشوار است اما و این ویژگیها را درونگرایی و بیرون گرایی نامید. شخصیتهای درونگرا و برونگرا به یکی از مفیدترین ابزار روان سنجی تبدیل شده اند و با وجود اینکه ایده های اولیۀ یونگ اصلاح گردیده و آزمونها پیچیده تر شده اند ، لیکن ابعاد شخصیتی درونگرا یی و برونگرایی پایدار مانده و با گذشت زمان استحکام یافته است.کم و بیش همه ما می دانیم کدامیک از دوستان و همکارانمان برونگرا هستند و تا حدودی نیز از وضعیت خودمان اطلاع داریم

، این پرسشنامه(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: باز پاسخ

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 9 صفحه سوالات 11 صفحه تفسیر

 

درونگرایی و برونگرایی مخصوص زنان

پرسشنامه درون گرایی و برونگرایی ویژه زنان

(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه زنان) سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمدۀ روانشناسان عصر حاضر است . فردی که می خواهد رفتار انسانی را در هر سطحی از آن ،مطالعه نماید،با این حقیقت روبروست که گرچه تفاوت فیزیکی انسانها بسیار است اما تفاوت شخصیتی آنان که اهمیت بیشتری دارد ، فریبنده تر است . خصوصیات فیزیکی انسانها تقریباً با گذشت زمان و گاه معلولیتهای جسمی تغییر می یابند اما جوهر شخصیت آدمی ، روان و سیال است .ممکن است انسان در یک لحظه رام و سربراه باشد و لحظه ای دیگر مانند حیوانی خشمگین و عصبانی . شاید زمانی صادق و بی ریا باشد و زمانی دیگر فریب کار و حیله گر . گاهی پر حرارت و تند، ناگهان بی تفاوت و سرد.زمانی محتاط و دست به عصا و زمانی دیگربی فکر و  سر به هوا . حتی افراد در بیان حالات متغیر و دگرگون  خود ، کلمات و جملاتی به کار می برند که چندان گویا نیست . تعجب آور نیست که علی رغم توجه دیرینۀ انسان به خلق و خو و احوال خویش ، به تازگی موفق به ارایه روشی برای سنجش و تعریف آن شده است. پیشرفت های مقدماتی در زمینۀ علم روانشناسی مدرن ، حاصل  تلاشها و بینشهای روانکاوان اولیه است.

کارل گوستاویونگ یکی از اولین کسانی بود که تشخیص داد انسان نیروی شخصیت یا انرژی روانی خود را متوجه جهان بیرون یا درون خود می کند .وی معتقد بود تشخیص دقیق ویژگیهای شخصیت درون نگر و بیرون نگر تقریباً دشوار است اما و این ویژگیها را درونگرایی و بیرون گرایی نامید. شخصیتهای درونگرا و برونگرا به یکی از مفیدترین ابزار روان سنجی تبدیل شده اند و با وجود اینکه ایده های اولیۀ یونگ اصلاح گردیده و آزمونها پیچیده تر شده اند ، لیکن ابعاد شخصیتی درونگرا یی و برونگرایی پایدار مانده و با گذشت زمان استحکام یافته است.کم و بیش همه ما می دانیم کدامیک از دوستان و همکارانمان برونگرا هستند و تا حدودی نیز از وضعیت خودمان اطلاع داریم

، این پرسشنامه(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه زنان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: باز پاسخ

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 9 صفحه سوالات 11 صفحه تفسیر

 

 

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب) دانلود با لینک مستقیم(سازگاری ازدواج)

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)، در کانون روانشناسی سازگاری عبارت از تفکر فرد دربارۀ خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است . فرد باید نظراتی دربارۀ خود داشته باشد قبل  از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد استعدادهایش معنای زیادی برای او داشته باشد. ایزلی (1958) در رفتار انسان معمای عمده ای را می بینید.او می گوید ” انسان ” شکل دهنده اشیاست نه قربانی آنها.

هر یک از مامی تواند بریادگیری خود تأثیر بگذارد و در ساختار رشد خود به عنوان یک موجود مؤثر عامل فعالی باشد . ماهیت روابط شخصی که در زندگی انسان جریان دارد در آنچه که راجع بر انسان بودن می آموزد عامل مهمی است.

روانشناسان ومربیان مدتهاست که از این موضوع آگاهی دارند که عوامل مؤثر باید در ارتباط با سن فرد عمل کنند . اگر کسی قرار است به نوزادان کمک کند باید بر پدر و مادر تأثیر بگذارد . اگر والدین قرار است تجارب و الگوهایی فراهم آورند که به “بیماریهای عدم وابستگی” نینجامد ، باید بر روابط خود توجه داشته باشند . چون نمی توان چیزی را یاد داد که قابل نمایش از راه عمل نباشد.

همۀ ما نمی توانیم خلاق باشیم اما می توانیم بیاموزیم که مؤثر تر و فعال تر از وضع موجود باشیم. انسان می تواند بسیاری از نگرش ها را بیاموزد که باعث  می شوند احساس رغبت یا عدم رغبت کند. او می تواند بیاموزد نسبت به زندگی پرشور و حرارت باشد یا بی تفاوت گردد. یعنی می توان راه نگریستن به اشیاء و نگرش ها یا مجموعه های ادراکی  را از ابتدای زندگی آموخت که به موقع خود بررفتار مؤثر خواهد بود.

برای دست اندر کاران رفتار انسان یادآوری مکرر این واقعیت بسیار با ارزش است که افراد بدون دلیل عمل نمی کنند . البته ممکن است آن که عمل می کند از الگوهای آموختۀ واکنش آگاهی نداشته باشد و نیازمند تذکر به وجود آنها حین انجام عمل داشته باشد. اگر قرار است کسی به بهترین صورت رفتار خود بفهمد و تنظیم کند باید از نیازهای خود و راههای عادی برآوردن آنها باخبر باشد. فلاسفه ای که گفتند «خودرابشناس»   یا «زندگی باز بینی نشده ارزش ندارد»باید چنین چیزی را در ذهن خود پرورده باشند . انسان همیشه طوری عمل کرده که محیط خویش را دستکاری و کنترل کند. در حالی که محیط به نوبۀ خود دلایلی برای رفتار او فراهم آورده است .در واقع انسان به این کار ادامه داده تا هر چه بیشتر از محیطی که در آن زندگی می کند ساخته و خودش باشد.

 این پرسشنامه(پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 10 سوال فرم الف 10 سوال فرم ب

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 4 صفحه  سوالات 14 صفحه تفسیر

 

راهنمای آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون (بزرگسالان، ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان)

راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان)

راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان) یکی از آزمونهای هوشی غیرکلامی است که توسط ریون در انگلستان برای اندازه گیری عامل عمومی ( g ) اسپیرمن ساخته شده است. بعد از تهیه این آزمون پژوهشهای زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانائی- از کودکان 5 ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

فرم اول آزمون ماتریسهای پیشرونده معیار( SMP )(2) است که دارای 60 ماتریس یاتصویر است وبه 5 سری 12 تایی تقسیم شده است. نسخه اولیه این فرم درسال 1938 تهیه شده ودر سال 1974 فقط تصحیح کوچکی در سوال اصلی ( 8- B ) آن به عمل آمد. درسال 1956 هم درترتیب اصلی سوالات وگزینه های آن تجدید نظر به عمل آمد ولی هیچگونه تغییری در جوابهای صحیح سوالات صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجدید نظر شده 1956 برای آزمایش هوش افراد دامنه های سنی 5/6 تا 65 سال بکار برده می شود. درسطوح سنی پایین تر با اجرای این فرم می توان دامنه های هوشی بالاتر از متوسط را تعیین کرد ولی در سنین بالاتر ( بزرگسالان ) برای تعیین هوشبهر افراد سرآمد بایداز فرم پیشرفته آزمون استفاده کرد.

فرم دوم آزمون، ماتریسهای پیشرونده رنگی ( CPM )( 3) است که 36 تصویر دارد واکثر آنها رنگی است. این فرم در سال 1947 برای آزمایش کودکان 5 تا 11 سال وبزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه

شد. از آن موقع تا بحال این فرم تغییری نکرده است. ماتریسهای پیشرونده پیشرفته ( APM )(4)فرم سوم آزمون ریون است که دارای دو دفترچه است وبرای سنجش هوش بزرگسالان درخشان ( 11 سال الی بزرگسالی ) بکار گرفته می شود.

این پرسشنامه(راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 3 فایل مختلف راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان