آزمون- سانتوچي- آزمون مداد كاغذي- کودکان

آزمون هوشی سانتوچی

آزمون هیلدا سانتوچی(آزمون- سانتوچی- آزمون مداد کاغذی- کودکان)  برای تشخیص کنترل دست است

 و جهت یابی کودکان 4  تا 6 ساله

آزمون سانتوچی یک آزمون مداد کاغذی است واز ده شکل تشکیل شده است.آزمون- سانتوچی- آزمون مداد کاغذی- کودکان قبیل از اجرا هر یک از تصاویر صفحات آخر را روی کارتهای 11* 5/7 سانتیمتر بطور جداگانه رسم کنید، اندازه شکلهایی که در صفحات آخر ارائه شده است کاملا استاندارد می باشد، موقع ترمیم سعی کنید بزرگتر یا کوچکتر رسم نکنید زیرا اگر بزرگتر کشیده شودمشکل تر می شود ودر صورت کوچکتر کشیدن اسان تر خواهد شد.

کاربردآزمون:آزمون- سانتوچی- آزمون مداد کاغذی- کودکان

الف: تشخیص کودکانی که کنترل دستشان ضعیف است.
اگر کودکی در ترسیم زاویه ها مشکل داشته باشد کنترل دست او ضعیف است و با تمرین قابل اصلاح می باشد.ب: کودکانی که مشکل جهت یابی دارند، یعنی جهت ها را تشخیص نمی دهند، بهبودی این کودکان دشوار است وتمرین و وقت زیادی را برای درمان لازم دارند.
ج : از این آزمون برای تشخیص کودکان بد تکلم و دیرآموز استفاده شده است.

 

دستوراجرا:

یک برگ کاغذ سفید بی خط ویک عدد مداد سیاه در اختیار کودک قرار می دهیم ( خط کش وپاک کن نباید دراختیار کودک قرار داد ).پس از آماده نمودن شرایط آزمون و کودک،کارتها را یک یک به ترتیب اول کارت A ( این کارت تمرینی است ونمره ندارد ) سپس کارتها ی1تا9 را در اختیارکودک قرار می دهیم وبه او می گوئیم ” یکی مثل این روی کاغذ رسم کنید ) دراین آزمون

زمان نامحدود است ودرطول مدت ترسیم کارت تصویر درجلو کودک ودر سمت چپ او قرار دارد. اگر کودک جای کارت را تغییر داد ومزاحم ترسیم او نبود اشکال ندارد ولی مواظب باشید جهت را تغییر ندهد ودر صورت تغییر جهت آن رااصلاح نمائید.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 5 صفحه

پرسشنامه و راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو(راهنمای تشخیصی)

پرسشنامه و راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو

(پرسشنامه راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو) سنجیدن توان گرایش روان نژندی یا روان رنجورخویی به دلیل نقش های فشارآور در تعیین الگوی سازگاری عمومی یک فرد یا سلامت روانی او نقش بسزایی دارد ،البته اگر بتوان چنین مطلبی را بیان کرد . در جامعه ما ، تا زمانیکه رفتارهای نابهنجار کوچک قابل تحمل باشند نادیده گرفته می شوند و می توان آن را به دلیل آنی بودن یا به دلیلی که متضمن چیزی به استثناء شرایط درونی شخص باشد توجیه کرد . در واقع اوضاع و شرایط اجتماعی ما ، تمایل بی موردمان به نپذیرفتن واقعیت هایی که مخالف باورهای ما هستند ، هنوز هم اکثریت زیادی از مردم را وادار می کند تا اختلالات رفتاری را آنچنانکه اختلالات جسمانی را به طور طبیعی می پذیرند قبول نکنند ، به این دلیل تصور می شد ابزار اندازه گیری برای روان رنجور خویی که مستقیماًبه هیچ رفتار نابهنجاری اشاره نکند و بتواند بادامنه وسیعی توسط اشخاصی از مشاور مدرسه گرفته تا روان شناس بالینی مورد استفاده قرار گیرد ، خیلی ضروری باشد .

 

آزمونهایی که در مورد مقیاس روان نژندی تهیه شده اند بیشتر همراه با سایر آزمونها بودندو نتیجه معضل و وقت گیر هستند ، در این آزمونها پاسخها معمولا،به صورت “بلی- خیر” یا ” صحیح-غلط ” طبقه بندی شده اند. سن و کوندو[1] (1958 و 1959 ) نشان دادند که در صورت مطرح کردن سؤالاتی به طور مستقیم درباره پرخاشگری آزمودنیها تحت تأثیر شرایط فرهنگی – اجتماعی وانمود سازی می کنند ،لذا نتایج حاصل قابل اعتماد نیستند . در نتیجه پرسشنامه حاضر مرحله به مرحله جریان شکل گیری و رشد خود را سپری کرده بود وبعداً از طرف مولف تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو یا  KNPI    نامگذاری شد .

 این پرسشنامه(پرسشنامه راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 66 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 7 صفحه سوالات و 10 صفحه نمره دهی مجموع 17 صفحه

 

پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان

پرسشنامه درون گرایی و برونگرایی ویژه مردان

(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان) سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمدۀ روانشناسان عصر حاضر است . فردی که می خواهد رفتار انسانی را در هر سطحی از آن ،مطالعه نماید،با این حقیقت روبروست که گرچه تفاوت فیزیکی انسانها بسیار است اما تفاوت شخصیتی آنان که اهمیت بیشتری دارد ، فریبنده تر است . خصوصیات فیزیکی انسانها تقریباً با گذشت زمان و گاه معلولیتهای جسمی تغییر می یابند اما جوهر شخصیت آدمی ، روان و سیال است .ممکن است انسان در یک لحظه رام و سربراه باشد و لحظه ای دیگر مانند حیوانی خشمگین و عصبانی . شاید زمانی صادق و بی ریا باشد و زمانی دیگر فریب کار و حیله گر . گاهی پر حرارت و تند، ناگهان بی تفاوت و سرد.زمانی محتاط و دست به عصا و زمانی دیگربی فکر و  سر به هوا . حتی افراد در بیان حالات متغیر و دگرگون  خود ، کلمات و جملاتی به کار می برند که چندان گویا نیست . تعجب آور نیست که علی رغم توجه دیرینۀ انسان به خلق و خو و احوال خویش ، به تازگی موفق به ارایه روشی برای سنجش و تعریف آن شده است. پیشرفت های مقدماتی در زمینۀ علم روانشناسی مدرن ، حاصل  تلاشها و بینشهای روانکاوان اولیه است.

کارل گوستاویونگ یکی از اولین کسانی بود که تشخیص داد انسان نیروی شخصیت یا انرژی روانی خود را متوجه جهان بیرون یا درون خود می کند .وی معتقد بود تشخیص دقیق ویژگیهای شخصیت درون نگر و بیرون نگر تقریباً دشوار است اما و این ویژگیها را درونگرایی و بیرون گرایی نامید. شخصیتهای درونگرا و برونگرا به یکی از مفیدترین ابزار روان سنجی تبدیل شده اند و با وجود اینکه ایده های اولیۀ یونگ اصلاح گردیده و آزمونها پیچیده تر شده اند ، لیکن ابعاد شخصیتی درونگرا یی و برونگرایی پایدار مانده و با گذشت زمان استحکام یافته است.کم و بیش همه ما می دانیم کدامیک از دوستان و همکارانمان برونگرا هستند و تا حدودی نیز از وضعیت خودمان اطلاع داریم

، این پرسشنامه(پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی ویژه مردان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: باز پاسخ

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 9 صفحه سوالات 11 صفحه تفسیر