پروتکل روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

پکیج درمانی کیفیت زندگی

پکیج روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

تولد درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، گذر از شناخت درمانی به روان شناسی مثبت است. مایکل بی فریش، برای اولین بار در مقاله ای درباره درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، در کنگره بین المللی روان درمانی شناختی در دانشگاه آکسفورد در سال 1980 ارایه کرد. فریش، معتقد است من برای اولین بار، به دنبال شناسایی و کاربرد بهزیستی ذهنی یا شادمانی، روی جمعیت غیربیمار و همچنین به دنبال فهم و درمان بیماران افسرده بودم ولی هدف اساسی و علاقه مندی اولیه من، در اندازه گیری و ترویج رضایت از زندگی و کیفیت زندگی بهتر در گروه های غیربیمار مانند سالمندان، بیکاران،… و مداخلات روان شناسی اجتماع مدار و برنامه های اجتماعی بود. اما در رویکرد تکمیلی، برای هر دو گروه بالینی و غیر بالینی می تواند درمان مبتنی بر کیفیت زندگی مفید باشد.

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، رویکردی جدید در روان­شناسی مثبت است که هم در گروه­های غیربالینی (مانند بازنشستگان، بیکاران، نوجوانان، سالمندان و افرادی که به دنبال افزایش شادی در زندگی هستند) و هم در گروه های بالینی، مانند افسرده ها و… کاربرد دارد. کاربرد این رویکرد، برای متخصصانی است که آرزو دارند رویکردهای روان شناسی مثبت با روش­های درمانی و مداخله­ای مرتبط کنند

این رویکرد، برای کمک به افرادی ساخته شده است که می خواهند از توانمندی­های خود، استفاده کرده و آن را تقویت کنند. فریش، در ساختن این رویکرد درمانی، از کارهای رفتار درمانی بالینی مانند آرون تی بک و نظریه­های فعالیت مانند نظریه سیکزینت میهالی و روان شناسان مثبت­گرا مانند سلیگمن، استفاده کرده است. همچنین وی نظریه خود را با استعاره­ی در درمان، تن آرامی، مراقبه و نظریه ­های هیجانی، مرتبط کرده است (فریش، 2006).

فایل شامل:(پکیج روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی)

13 صفحه pdf و جدول شیوه بندی

آشنایی با فلسفه درمان

ارجاع درون متنی

استفاده شده از منابع معتبر علمی برای ارجاع دهی در متون علمی برای مقالات و رساله دانشجویی.

 

پکیج و پروتکل درمانی ایماگوتراپی

پکیج درمانی ایماگوتراپی

پکیج آموزشی و درمانی ایماگو تراپی ؛ این رویکرد درمانی معتقد است که مراحل رشد در کودکی به خصوص روابط اولیه کودک با والدین بر روابط زناشویی آنها در دوران ازدواج تاًثیر می گذارد در نگاهی ویژه انتخاب همسر و روابط زناشویی تنها یک فرایند آگاهانه نیست، بلکه بخش مهمی از ناهشیار بوده و حاصل نیاز به کامل کردن مراحل ناتمام دوران کودکی و التیام زخم های عاطفی آن دوره است . در این روش زوجین می توانند با درک فرایند های ناهشیار در خود و همسرشان روش هایی را برای التیام زخم های کودکی و ایجاد رفتارهای سالم یاد گیری نمایند و در نهایت با تبدیل ازدواج و رابطه ناهشیار به ازدواج هشیار می توانند به عشق و صمیمیت مورد نیاز خود را به دست آورند هدف و غایت این رویکرد درمانی ایجاد محیطی شفا بخش یا فضای صمیمی است که هر همسر بتواند به ارضای نیارهای بر آورده نشده و احساسات مربوط به نادیده انگاری و بی ارزشی طرف مقابلش بپردازد به عبارتی دیگر  ایماگوتراپی به دنبال درمان و جایگزینی جنبه های تحول نایافته سلف در فرد است که در زوجین متقاضی طلاق این جنبه های تحول نایافته خود در دوران کودکی آسیب های روانشناختی فراوانی را بر زوجین ایجاد نموده است.در پژوهش ها ی صورت گرفته برنامه آموزشی فشرده ایماگو تراپی تغییرات مثبت و معنی داری در سازگاری زناشویی ایجاد می کند و این تغییرات در پیگیری های انجام شده پایدار و اثر بخش بوده است تحقیقات بنیادی که به منظور چگونگی اثربخشی در ارتباطات انسانی پرداخته بود به این نتایج رسیدند که درمان مبتنی بر ایماگوتراپی می تواند گفتگو های بین زوجین را ارتقاء دهد و فهم از خود و فهم از همسران را افزایش دهد و در نهایت سبب افزایش اعتماد به نفس در زوجین شود

این مجموعه(پکیج آموزشی و درمانی ایماگو تراپی) دارای ویژگی های زیر است:

شامل 10 جلسه درمانی به صورت مجزا و درمانجو محور

شامل 36 صفحه ورد قابل ویرایش

جایگزین مناسب برای فصل دوم پایان نامه

ارایه شیوه درمانی به صورت خلاصه و مفید