آزمون آنلاین نگرانی

آزمون آنلاین سلامت ذهنی

آزمون آنلاین سلامت ذهنی ، ژان ژاک روسو معتقد است که برای داشتن یک زندگی شاد، دو چیز لازم است: حساب بانکی خوب و خوردن یک غذای خوب. مارک توان معتقد است برای شاد بودن، داشتن دوستان خوب، کتاب های خوب و یک وجدان آسوده لازم است (فریش، 2006).فلاسفه رواقی مانند اپیکتتویس ادعا می کردنند که شادی از طریق پذیرفتن سرنوشت خود و تفکیک کردن همه امیال و آرزوهایی که ما می توانیم آن ها را از همدیگر کنترل کنیم، ایجاد می شود و این بهترین توانایی ما است که در طول زندگی باید انجام دهیم (اید و لارسن، 2008 ).آزمون آنلاین سلامت ذهنی.

اگرچه فلسفه رواقیون، نوعی شانس و سرنوشت را القا می کند اما مزیت آن ها این است که چگونه ما به سرنوشت خود پاسخ می دهیم و چگونه از توانی ها و ظرفیت هایمان در طول زندگی استفاده می کنیم. موضوعی که در هسته مرکزی روان شناسی مثبت و رویکردهای روان درمانی مثبت قرار دارد (فریش، 2006).دموکریتوس معتقد بود که شادی، کارکردی از ذهن است نه انباشته یا موجودی ذهن در طول زندگی. این موقعیت ها نیستند که ما را شاد یا ناشاد می کنند بلکه نگرش ما درباره موقعیت ها هستند که باعث شادی و یا نارحتی ما می شوند(اید و لارسن، 2008 ).رویکردهایی جهت بالا بردن شادی از طریق درمان افسردگی، به وسیله پایین آوردن نیاز به کمال گرایی، انتظارات و اهداف افراد استفاده می کند و معتقد است ریشه تمام افسردگی ها، داشتن انتظارات بالا از خود است (ریسمن1968).وجودگرایانمدرن، معتقدند که در این جهان پوچ و بی معنی، می توان از طریق رو به رو شدن با حقیقت محض وجود و خلق کردن ارزش ها و معانی در زندگی و سپس فعالیت جسورانه در خارج از این آگاهی که جهان پوچ و بی معنی است تا حدودی شاد بود. افسانه سیزویف  که آلبرت کامو آن را در کتاب «بیگانه» خود به تصویر کشیده است؛ یک استعاره کامل برای تلاش و کوشش در زندگی پوچ و بی معنی بشر است(آزمون آنلاین بهزیستی روانی).

 

تست حاضر به شما کمک می کند تا سطح بهزیستی روانی یا همان سلامت ذهن خود را بررسی کنید

این تست جزء تست های علمی و تاًیید شده در پژوهش ها و مقالات آموزشی ایران و جهان است